Startsiden | Hemne menighet | Heim menighet | Vinje menighet | Snillfjord menighet

Stilling ledig

Artikkel oppdatert: 01.02.2018

Kirkeverge/ daglig leder.

Etter vedtak om sammenslåing av deler av Snillfjord kommune, Halsa og Hemne kommuner etableres en ny kommune som skal bære navnet Heim. Tilsvarende skjer også med fellesrådene i nevnte kommuner. Sammenslåingsprosessen er i gang og prosjektledelse er etablert.

Det søkes derfor etter kirkeverge i nye Heim kirkelige fellesråd som blir etablert fra 01.12.2019.
Den nye Heim kommune vil få ca. 6 000 innbyggere. Det blir 5 kirker i det nye fellesrådsområdet og 6 gravplasser.

Arbeidsoppgaver
• Daglig leder for kirkelig fellesråd
• Saksbehandling og forvaltning av økonomi, eiendommer og ansatte.

Kvalifikasjoner
• Relevant utdanning
• God kompetanse og erfaring fra administrasjon, økonomi og ledelse
• Kjennskap til offentlig forvaltning
• God framstillingsevne muntlig og skriftlig
• God kunnskap om DnK
• Medlemskap i DnK

Personlige egenskaper
• Gode lederegenskaper
• Samlende lederstil, bygge tillit eksternt og internt
• Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper
• Fleksibilitet, struktur og engasjement
• Kunne arbeide godt selvstendig og i team med ansatte og frivillige
• Evne, vilje og lyst til å profilere DnK
• Analytiske og strategiske evner

Betingelser
• Lønn og tilsetting etter avtale. 6 måneders prøvetid
• Tilsettings- og arbeidsvilkår iht tariffavtaler og regelverk
• Medlemskap i KLP
• Ved tiltredelse må politiattest fremlegges

Tiltredelse 01.01.2020.

Vi kan tilby en utfordrende stilling med interessante og varierte arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kirkekontoret tlf 72450080/ 40494986 eller til leder i Kirkelig fellesnemnd tlf: 47 75 94 33.

Søknad med CV, referanser og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes innen 01.03.2018 til Heim kirkelige fellesnemnd, Hasselveien 13, 7200 Kyrksæterøra.
e-post: post@hemnekirke.no

Hemne Kirkekontor

Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Telefon: 72 45 00 80
E-post: post@hemnekirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 14:00

Kontakter

Daglig leder: 488 69 504

Prest Snillfjord: 906 80 381

Organist Hemne: 488 96 378
Organist Snillfjord: 906 91 693

Kirketjener Hemne: 488 69 689
Kirketjener Heim: 488 69 573
Kirketjener Vinje: 454 56 205
Kirketjener Snillfjord: 464 20 921

 

Diverse informasjon

Nettside: www.hemnekirke.no
Org.nr: 976 998 332
Bankkonto: 4312.07.59893
Menighetsbladet
Gaver: 4312.41.16393