Startsiden | Hemne menighet | Heim menighet | Vinje menighet | Snillfjord menighet

Trosopplæring

Artikkel oppdatert: 15.02.2018

Menighetene i Hemne og Snillfjord har fått tildelte trosopplæringsmidler og nu er det ansatt menighetspedagog i 50% stilling.

Trosopplæringen skal gi alle døpte i alderen 1-18 år mulighet til å få opplæring i hva kristen tro er.

Vi ønsker gjennom trosopplæringen at formidle kristen tro slik den kommer til uttrykk i Bibelen, bekjennelsesskriftene, Gudstjenesten og gjennom vår kulturarv. Barn og unge skal bli kjent med Bibelens oppbygging, tilblivelse og frelses historien. Det skal være en særlig vekt på evangeliene og fortellingen om Jesu liv, død og oppstandelse. Tekster knyttet til de tre trosartiklene og de kristne høytidene er sentrale.Grunnleggende behov om å lære Gud og Jesus at kjenne skal dekkes. Vi ønsker at vise fram læren om Gud og Jesus, om kirken og den kristne menighet som vi tilhører.

Menighetsrådene har ansvar for plan for trosopplæringen i Hemne prestegjeld og at den revideres. Fellesrådene har ansvar for budsjett for trosopplæring og sammen med menighetsrådene legger dem til rette for å det blir økonomi, lokaler, planer og utstyr og ansatte/frivillige til å utføre planen. Gjennomføring av planen skjer i samarbeide mellom menighetspedagog, menighetsråd og andre kirkelige ansatte og frivillige i menigheten.

Vi ønsker at tilby best mulige ulike tiltak for barn og unge i kirken. Helg og høytider, kirkeår og livsriter utgjør en stor og rik ressurs for at formidle trosinnhold. Det ser vi å kan bidra til å bygge religiøs identitet og kulturell tilhørighet. hos barn og unge.

Kirken som læringsarena byr på rike muligheter for lære om tro gjennom å praktisere troen. Vi blir kjent med Bibelen ved å bruke den. Vi lærer om bønn og vi ber til Gud. Vi lærer om gudstjeneste og vi feirer gudstjeneste sammen. Slik knyttes lærdom og kunnskap om troen sammen med deltakelse og opplevelse. Barn og unge skal delta i gudstjenesten og menighetens fellesskap gjennom dåp, bønn, sang, tilbedelse, bekjennelse, nattverd og bruk av Guds ord. Barn og unge skal arbeide med hva det vil si åvære elsket av Gud, elske seg selv, sin neste og Gud. De skal lære å be, lese Bibelen, feire gudstjeneste og vise nestekjærlighet i praktisk solidaritet. Barn og unge skal få uttrykke seg selv, sin tro og sin skaperevne.

Hemne Kirkekontor

Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Telefon: 72 45 00 80
E-post: post@hemnekirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 14:00

Kontakter

Daglig leder: 488 69 504

Prest Snillfjord: 906 80 381

Organist Hemne: 488 96 378
Organist Snillfjord: 906 91 693

Kirketjener Hemne: 488 69 689
Kirketjener Heim: 488 69 573
Kirketjener Vinje: 454 56 205
Kirketjener Snillfjord: 464 20 921

 

Diverse informasjon

Nettside: www.hemnekirke.no
Org.nr: 976 998 332
Bankkonto: 4312.07.59893
Menighetsbladet
Gaver: 4312.41.16393