Startsiden | Hemne menighet | Heim menighet | Vinje menighet | Snillfjord menighet

Andre utvalg

Menighetsrådene og fellesrådet har flere utvalg som jobber med spesielle oppgaver innenfor menighetslivet og på andre områder.

Artikkel oppdatert: 15.02.2018

Gudstjenesteutvalg

Dette er et utvalg der begge prestene og organist er med samt medlemmer av de enkelte menighetsrådene. Utvalget jobber med utforming av gudstjenestene og liturgien. Utvalget jobber nå i år spesielt med utforming av ny gudstjenesteordning som menighetsrådene skal ha godkjent før 1. søndag i advent. Dette innebærer at det kan utformes nye liturgier for de forskjellige gudstjenestene, innenfor gitte rammer. Ny liturgi og ny tonesetting på sangen i gudstjenesten kan bli noe man må forholde seg til når nytt kirkeår starter. Mer lokal tilpasning, mer deltakelse fra menigheten i gudstjenestene er noen av hovedpoengene i den nye ordningen.

Kirkesang

Menighetene sammen med staben jobber aktivt for å etablere kirkesanggrupper som skal delta i gudstjenestene. Det vil si at gruppene skal være forsangere. Noen frivillige er i gang og deltar på gudstjenestene. Det er plass til flere frivillige til å dele på oppgavene, slik at man får en stabil ordning.

Trosopplæring

Menighetene i Hemne har et formelt samarbeid med Snillfjord om trosopplæring. Menighetene har ansatt en medarbeider i 50 % stilling sammen. Stillingen finansieres av statlige midler som er bevilget til menigheten i Hemne og Snillfjord. Menighetsrådene skal i løpet av 2012 ha utarbeidet trosopplæringsplaner som skal godkjennes av bispedømmet. Planene skal blant annet inneholde tiltak for trosopplæring av barn og ungdom fra 0 - 18 år.

Jubileum

Hemne kirke skal feire 200 års jubileum i 2017 og Vinje kirke feirer 200 års jubileum i 2020. Fellesrådet har allerde satt ned en "Jubileumsgruppe" som er i arbeid med planlegging av disse jubileene. Gruppen jobber med å foreslå tiltak for å gjøre kirkene så fine og presentable som mulig til begivenhetene, gruppen planlegger jubileumsbok for kirkene og selvfølgelig selve arrangementene i de aktuelle jubileumsårene.

 

Hemne Kirkekontor

Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Telefon: 72 45 00 80
E-post: post@hemnekirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 14:00

Kontakter

Daglig leder: 488 69 504

Prest Snillfjord: 906 80 381

Organist Hemne: 488 96 378
Organist Snillfjord: 906 91 693

Kirketjener Hemne: 488 69 689
Kirketjener Heim: 488 69 573
Kirketjener Vinje: 454 56 205
Kirketjener Snillfjord: 464 20 921

 

Diverse informasjon

Nettside: www.hemnekirke.no
Org.nr: 976 998 332
Bankkonto: 4312.07.59893
Menighetsbladet
Gaver: 4312.41.16393