Startsiden | Hemne menighet | Heim menighet | Vinje menighet | Snillfjord menighet

Folkekirken

Artikkel oppdatert: 15.02.2018

En plass for alle

Den norske kirke er en folkekirke. Det betyr at alle som bor i landet, skal kunne finne sin plass i kirken. I sin virksomhet fungerer kirken en misjonerende bekjennelseskirke. Kirken ønsker å nå alle mennesker med Guds omsorg og frelsende kjærlighet. Dette skal kirken gjøre i ord og handling. Forkynnelsen av Guds ord går hånd i hånd med kjærlighetsgjerninger og et aktivt samfunnsengasjement.

Demokrati

Valg av menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd er et ledd i å legge tilrette for demokratiet innenfor kirken. Dette skal legge tilrette for at folket skal kunne øve innflytelse m.h.t. hvordan kirken skal formes i framtiden.

Historikk

Den evangelisk lutherske lære ble innført i Norge gjennom lovvedtak da kong Christian III vedtok Kirkeordinansen av 2. sept. 1537. Samme dag ble den første norske lutherske biskop innviet. Den norske kirkes konfesjonelle (trosmessige) identitet bygger altså på reformasjonstidens lutherdom.

Hemne Kirkekontor

Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Telefon: 72 45 00 80
E-post: post@hemnekirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 14:00

Kontakter

Daglig leder: 488 69 504

Prest Snillfjord: 906 80 381

Organist Hemne: 488 96 378
Organist Snillfjord: 906 91 693

Kirketjener Hemne: 488 69 689
Kirketjener Heim: 488 69 573
Kirketjener Vinje: 454 56 205
Kirketjener Snillfjord: 464 20 921

 

Diverse informasjon

Nettside: www.hemnekirke.no
Org.nr: 976 998 332
Bankkonto: 4312.07.59893
Menighetsbladet
Gaver: 4312.41.16393