Startsiden | Hemne menighet | Heim menighet | Vinje menighet | Snillfjord menighet

Nyttige lenker

Her finner du lenker til nettsider vi tror du kan ha glede av

Artikkel oppdatert: 15.02.2018

Den Norske kirke

Dette er det offesielle nettstedet for den Norske kirke. Her finner du det meste om kirken i Norge.

www.kirken.no

Kirkesøk

Kirkesøk er et register med informasjon om alle kirker i Norge.

www.kirkesok.no

Hemne kirke på Kirkesøk

Heim kirke på Kirkesøk

Vinje kirke på kirkesøk

Snillfjord kirke på kirkesøk

Kirkeaktuelt

Nettsiden kirkeaktuelt.no henvender seg til ansatte, medlemmer av menighetsråd og fellesråd og andre frivillige medarbeidere i Den norske kirke.

www.kirkeaktuelt.no

IKO

IKO (Kirkelig pedagogisk senter) ble etablert i 1945 som en selvstendig institusjon med særlig fokus på kristendomsfaget i skolen.

www.iko.no

Bibelselskapet

Bibelen er den mest solgte og leste bok i verden, og den viktigste boken i vår kultur. Bibelselskapet arbeider derfor for å gi mennesker Guds ord "på et språk de forstår og til en pris de kan betale". De fleste kirkesamfunn i landet er representert i Bibelselskapets styrende organer.

www.bibel.no

DIS norge

DIS-Norge er landets største forening for slektsforskere, med over 10.000 medlemmer. DIS-Norge ble stiftet 12 januar 1990. Foreningens formål er å skape et landsomfattende forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel, spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere til slektsforskning i Norge.

www.disnorge.no

Hemneslekt

Her samles slektsopplysninger fra Hemne, Snillfjord, Heim og Vinje - og slekt som har forbindelse til disse områdene. Som kilder er brukt kirkebøker, 'Norges Bebyggelse', kirkegårdsregistre, folketellinger, slekts- og bygdebøker og ikke minst tilsendte data. Her finner du også svært mange bilder av gravsteiner.

www.hemneslekt.net

Hemne kommune

Her finner du informasjon fra det offentlige i Hemne.

www.hemne.kommune.no

Snillfjord kommune

Her finner du informasjon fra det offentlige i Snillfjord.

www.snillfjord.kommune.no

Hemneportalen

Hemneportalen inneholder nyheter og artikler om Hemne, kulturkalender og foreningsregister.

www.hemneportalen.no

Hemne menighet på Hemneportalen

Heim menighet på Hemneportalen

Vinje menighet på Hemneportalen

Hemne Kirkekontor

Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Telefon: 72 45 00 80
E-post: post@hemnekirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 14:00

Kontakter

Daglig leder: 488 69 504

Prest Snillfjord: 906 80 381

Organist Hemne: 488 96 378
Organist Snillfjord: 906 91 693

Kirketjener Hemne: 488 69 689
Kirketjener Heim: 488 69 573
Kirketjener Vinje: 454 56 205
Kirketjener Snillfjord: 464 20 921

 

Diverse informasjon

Nettside: www.hemnekirke.no
Org.nr: 976 998 332
Bankkonto: 4312.07.59893
Menighetsbladet
Gaver: 4312.41.16393