Startsiden | Hemne menighet | Heim menighet | Vinje menighet | Snillfjord menighet

Nattverd

I nattverden er Kristus selv til stede og gir sitt legeme og blod i brød og vin

Artikkel oppdatert: 15.02.2018

Nattverden eller kveldsmåltiden er innstiftet av Jesus natten før han ble korsfestet med oppfordring til disiplene om å gjøre dette til minne om ham (Matt 26,26–29; Mark 14,22–25; Luk 22,17–20; 1 Kor 11,23–26). I Det nye testamente kalles nattverd brødsbrytelse (Apg 2,42) og Herrens måltid (1 Kor 11,20).

Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.»

Matt 26,26–29

Kirkelig språkbruk har også betegnelsen "eukaristi" som betyr takk, fordi takkebønnen alltid har spilt en stor rolle i forbindelse med nattverdfeiringen, kommunion eller fellesskap. 

Nattverd er fellesskap mellom de nattverdfeirende og Kristus og mellom de nattverdfeirende innbyrdes.

"Messe" er det vanlige navnet på nattverdgudstjenesten i de vestlige land.

Fra første stund har nattverd vært en sentral handling i kirken (Apg 2,42–46; 20,7; 1 Kor 10,16 ff.; 11,17 ff.). Allerede i oldkirken begynte man å se på nattverd som en etterligning eller en gjenfremstilling av Kristi offer på korset. Reformatorene fornyet den nytestamentlige hovedtanke at nattverden er en gave fra Gud til oss og innstiftet for at alle kristne skal delta i måltidet ved både å spise brødet og drikke vinen.

Luther holdt fast på den såkalte realistiske oppfatning av nattverden, som går ut på at Kristi legeme og blod virkelig er til stede i brødet og vinen, uten at det skjer noen forvandling av elementenes substans som den såkalte transsubstansiasjonslæren hevder.

Hemne Kirkekontor

Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Telefon: 72 45 00 80
E-post: post@hemnekirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 14:00

Kontakter

Daglig leder: 488 69 504

Prest Snillfjord: 906 80 381

Organist Hemne: 488 96 378
Organist Snillfjord: 906 91 693

Kirketjener Hemne: 488 69 689
Kirketjener Heim: 488 69 573
Kirketjener Vinje: 454 56 205
Kirketjener Snillfjord: 464 20 921

 

Diverse informasjon

Nettside: www.hemnekirke.no
Org.nr: 976 998 332
Bankkonto: 4312.07.59893
Menighetsbladet
Gaver: 4312.41.16393