Startsiden | Hemne menighet | Heim menighet | Vinje menighet | Snillfjord menighet

Gudstjenesten

Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for alle kristne. Den er stedet der de kristne trer fram som en menighet - et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud.

Artikkel oppdatert: 15.02.2018

Gudstjenester i Hemne

Gudstjeneste feires i kirkene i Hemne og Snillfjord, på Hemne helsesenter og Snillfjord Omsorgsenter, på Staurset grendahus eller ute for eksempel friluftsgudstjenester på Kårøyan fjellgård, ved Vindalsvatn eller Vuttudal gamle skole. Dit kommer de med sine liv i glede og i sorg. De kommer for å døpe sine barn og for å få del i et kristent fellesskap, for å tilbe Den treenige Gud, i sanger, bønner og tekster. Gudstjenesten skal være ramme for ekte menneskelig fellesskap denskal være stedet der en kan feire Jesu oppstandelse og oppleve Guds nærvær og nåde. Gudstjenesten skal være tidspunktet der en får stanse opp og møte seg selv.

Å delta i gudstjenesten er for mange mennesker en vane. Det markerer forskjellen på hverdag og helg og fyller et behov for høytid og hellighet, for tilhørighet og tilbedelse. Andre kommer kanskje fordi de er blitt invitert og fordi de skal være faddere for et barn eller delta i en konfirmasjon. Å møtes i gudstjenesten, enten fordi den i det ytre er viktig for oss som en del av en rytme, eller som det sted der det skapes gode fellesskap, har paralleller verden over. Kirken er et verdensvidt fellesskap, med røtter tilbake til Jesu fellesskap med sine disipler. Kirken er Guds folk på vandring, verden over, mot et himmelsk mål.

Hovedyper

 • Høymesse
 • Familiegudstjeneste

- men også

 • Friluftsgudstjeneste
 • Barnas Misjonsdag
 • Skiandakt
 • Lysmesse
 • Samtalegudstjeneste (med konfirmantene)
 • Konfirmasjonsgudstjeneste
 • Høsttakkefest
 • Vi synger julen inn
 • Juleandakt
 • m. m.

Innhold

 • Musikk
 • Salmesang
 • Bønn
 • Lovsang
 • Dåp
 • Tekstlesing
 • Preken
 • Takkoffer
 • Nattverd
 • Velsignelse

Kirkeskyss

I Hemne er det innført ordning med kirkeskyss. Bare ring til menighetskontoret og varsle fredagen før gudstjeneste.

Hemne Kirkekontor

Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Telefon: 72 45 00 80
E-post: post@hemnekirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 14:00

Kontakter

Daglig leder: 488 69 504

Prest Snillfjord: 906 80 381

Organist Hemne: 488 96 378
Organist Snillfjord: 906 91 693

Kirketjener Hemne: 488 69 689
Kirketjener Heim: 488 69 573
Kirketjener Vinje: 454 56 205
Kirketjener Snillfjord: 464 20 921

 

Diverse informasjon

Nettside: www.hemnekirke.no
Org.nr: 976 998 332
Bankkonto: 4312.07.59893
Menighetsbladet
Gaver: 4312.41.16393