Startsiden | Hemne menighet | Heim menighet | Vinje menighet | Snillfjord menighet

Kirkegårdene

Det er kirkegårder i tilknytning til alle kirkene, samt gravplasser på Rottem og Vennastranda

Artikkel oppdatert: 15.02.2018

Det er tre kirkegårder i Hemne og tre i Snillfjord. Klikk på lenken nedenfor for å lese mer:

Hemne

Hemne og Vinje kirkegård er tilknyttet kirken. På Heim er det en kirkegård ved kirken, mens den som brukes i dag ligger ca en kilometer unna kirken.

Hemne kirkegård

Heim kirkegård

Vinje kirkegård

Snillfjord

Snillfjord kirkegård er tilknyttet kirken.

Snillfjord kirkegård

Ven gravplass

Rottem gravplass

Forvaltning

Fellesrådene har ansvaret for forvaltning og drift av kirkegårdene.

Kapasitet

Alle kirkegårdene/gravplassene har i dag god kapasitet etter at Snillfjord kirkegård ble utvidet i 1992, Heim kirkegård ble utvidet i 2009, Hemne kirkegård på Kyrksæterøra ble utvidet i 2011, og Ven gravplass ble utvidet også.

Utvidelse av kirkegårder er stadig diskusjonstema innefor kirkegårdsforvaltningen, og blant folk flest. Gravferdsloven setter klare krav til hvordan dette skal fungere. Det skal til en hver tid være ledige plasser på kirkegårdene tilsvarende 3 % av befolkningen i kommunen eller soknet. Men så enkelt er det sjelden. Det synes å være helt klare ønsker blant folk flest at det i tillegg må tas geografiske hensyn. Det vil si at det må være plass for folk fra Vinjeøra på gravplassen på Vinjeøra osv.

Rett til gravsted

Alle har i utgangspunktet rett til gravsted, uavhengig av om du er medlem i kirken eller ikke. Man har egentlig ikke rett til å velge sted, men fellesråden tar likevel hensyn til ønsker fra etterlatte.

Stell av gravsted

Alle som av forskjellige grunner ikke har anledning til å plante på og stelle graven man har ansvar for, kan bestille stell enten ved kirkekontoret eller ved en av blomsterforretningene.

Feste/reservere gravplass

Man har anledning til å feste/reservere gravplasser i forbindelse med begravelse. Man kan reservere inntil to gravplasser i tillegg til den graven som blir brukt. De som er festere til et gravsted har ansvaret for dette. Det gjelder både for selve graven og minnestein. Man har dermed også ansvar for at lover og regler på området blir overholdt. Fellesrådet har egne vedtatte kirkegårdsvedtekter knyttet til kirkegårdene.

I kirkegårdsvedtektene for Hemne kommune står det at feste av grav ikke kan forlenges ut over 80 år uten spesiell godkjenning av fellesrådet. Dette vil i realiteten si at en grav skal slettes etter 80 år. Dette åpner for gjenbruk av gamle graver.

Gjenbruk av graver

Gjenbruk av familiegraver er en mulighet man har og som blir lite brukt. Når en grav til noen i familien er eldre enn 30 år, vedtatt fredningstid, kan den brukes om igjen. Det er vedkommende som er fester for graven/ gravstedet som må gi tillatelse til dette.

Symbolsk flytting

En annen mulighet som få er klar over er at forskriften til Gravferdsloven (§ 21) gir mulighet til en såkalt symbolsk flytting av grav. Det vil si at man kan flytte navn fra en gravstein til en annen, forutsatt at den graven det flyttes navn fra blir slettet. Dette må det søkes fellesrådet om. På den måten kan en også spare festeavgift.

Utvidelser

I fjor ble det foretatt en betydelig utvidelse av kirkegården på Heim og i år står Hemne kirkegård på Kyrksæterøra for tur. Her utredes det om det skal opprettes et urneområde på den eldre delen av gravplassen. Kirkegårdsforvaltningen vil i framtiden legge bedre til rette for kremering og urnebruk/ urnenedsetting. Dette vil bedre plassituasjonen på lang sikt.

På Vinjeøra ser det ut til å være nok plass en tid framover. Utvidelse av gravplasser på den måten at det tas i bruk større arealer er i utgangspunktet ingen optimal løsning. Man bør i framtiden unngå at kirkegårdene stadig utvides og legger beslag på store områder.

Hemne Kirkekontor

Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Telefon: 72 45 00 80
E-post: post@hemnekirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 14:00

Kontakter

Daglig leder: 488 69 504

Prest Snillfjord: 906 80 381

Organist Hemne: 488 96 378
Organist Snillfjord: 906 91 693

Kirketjener Hemne: 488 69 689
Kirketjener Heim: 488 69 573
Kirketjener Vinje: 454 56 205
Kirketjener Snillfjord: 464 20 921

 

Diverse informasjon

Nettside: www.hemnekirke.no
Org.nr: 976 998 332
Bankkonto: 4312.07.59893
Menighetsbladet
Gaver: 4312.41.16393