Startsiden | Hemne menighet | Heim menighet | Vinje menighet | Snillfjord menighet

Kirkene

I Hemne og Snillfjord er det fire kirker. De er plassert på Heim, Kyrksæterøra, Vinjeøra og Krokstadøra. Det er soknene som eier kirkene.

Artikkel oppdatert: 15.02.2018

I Hemne og Snillfjord er det fire kirker. Klikk på kirken nedenfor for å lese mer:

Hemne kirke

Heim kirke

Vinje kirke

Snillfjord kirke

Drift og vedlikehold

Drift, vedlikehold og alt praktisk arbeid ved kirken har fellesrådet ansvar for. Kirketjenere er ansatt av fellesrådet for å ha tilsyn med og ordne alt praktisk arbeid i kirkene. Midler til drift, vedlikehold o.s.v. får fellesrådet tilført fra kommunen.

Bruk av kirken

Alt som foregår av kirkelige handlinger som gudstjenester, begravelser, vielser er i utgangspunktet gratis. Hvis du ikke bor i kommunen kan du likevel leie kirkene til begravelse, vielser m.v., men da må en betale en avgift som fellesrådet har bestemt. All utleie, til f.eks. konserter må en betale leie for. Alle medlemmer kan i utgangspunktet leie kirka til bruk innenfor de regler som gjelder.

Fellerådet arbeider kontinuerlig med å bedre kirkene i forhold til universell tilpassing. Det vil si bedre tilgjengeligheten for folk med bevegelseshemninger.

Hemne Kirkekontor

Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Telefon: 72 45 00 80
E-post: post@hemnekirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 14:00

Kontakter

Daglig leder: 488 69 504

Prest Snillfjord: 906 80 381

Organist Hemne: 488 96 378
Organist Snillfjord: 906 91 693

Kirketjener Hemne: 488 69 689
Kirketjener Heim: 488 69 573
Kirketjener Vinje: 454 56 205
Kirketjener Snillfjord: 464 20 921

 

Diverse informasjon

Nettside: www.hemnekirke.no
Org.nr: 976 998 332
Bankkonto: 4312.07.59893
Menighetsbladet
Gaver: 4312.41.16393