Startsiden | Hemne menighet | Heim menighet | Vinje menighet | Snillfjord menighet

Begravelse

Kirka ønsker å rekke ut ei hånd til de etterlatte og bidra til å gi avdøde en verdig gravferd.

Artikkel oppdatert: 15.02.2018

Informasjon

Fellesrådet har laget en brosjyre som gir en del viktig informasjon i forbindelse med en begravelse.

Brosjyre til de etterlatte.

Tanker i en tung tid

Det er stille i kirkerommet. Alle blikk er retta mot kista som er vakkert pynta, men likevel så naken. Buketter og kranser ber sterke kjensler frå de sørgende: Takk for alt. På gjensyn. Alt har si tid – også døden.

De fleste knyter sterke, men ofte ulike kjensler til møtet med døden. Likevel vil mange ha ønske om å ta avskjed og til å ta fram minne enten for å gjøre eget liv rikere – eller å avslutte ei historie. Gravferd betyr mye for ei reelt kjenslemessig avskjed med den døde.

Saman med båreandakta og eventuelt det å stelle den døde, kan gravferd gi sørg prosessen ei god start. Gravferden kan gi sorgen ei retning som i si tid og på ei individuell måte omdanner sorgen til ei ressurs i livet til den enkelte. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir dem som er med, høve til å markere gravferda som ei viktig hending i familien og venekrinsen. Kirka ønsker å rekke ut ei hånd til de etterlatte og bidra til å gi avdøde en verdig gravferd. Vi ønsker å løfte fram den trøst og det håp som troen på Jesus Kristus kan gi oss i smerte og sorg.

Slik gjennomføres selve begravelsen

Gravferd etter kirkens ordning er en kirkelig handling av gudstjenstlig karakter. Ordningen er som følgende:

 1. Klokkeringing
 2. Preludium/Solistinnslag
 3. Salme
 4. Inngangsord og bønn
 5. Minnetale
 6. Evt. salme eller musikkinnslag
 7. Skriftlesning
 8. Salme
 9. Kort preken
 10. Bønn
 11. Herrens bønn
 12. Salme
 13. Postludium og utgang

Avtale tid og sted

Dag, tid og sted for begravelse avtales med begravelsesbyrå, eller hvis man ikke bruker byrå avtales direkte med prest/ kirkekontor.
Begravelsesbyrå formidler kontakt med presten som seinere avtaler møte med familie/ pårørende.

Sang og musikk

Salmer og musikkvalg avtales med byrået og/ eller presten. Soloinnslag i form av sang og musikk avtales med begravelsesbyrået, eller man avtaler på egen hånd og gir presten eller organisten beskjed i god tid før begravelsen.

Pynting av kirka

Pynting i kirka utføres av byrået eller man kan avtale å gjøre det selv.

Gravsted

Gravsted avtales med kirkekontor / begravelsesbyrå.

Hemne Kirkekontor

Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Telefon: 72 45 00 80
E-post: post@hemnekirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 14:00

Kontakter

Daglig leder: 488 69 504

Prest Snillfjord: 906 80 381

Organist Hemne: 488 96 378
Organist Snillfjord: 906 91 693

Kirketjener Hemne: 488 69 689
Kirketjener Heim: 488 69 573
Kirketjener Vinje: 454 56 205
Kirketjener Snillfjord: 464 20 921

 

Diverse informasjon

Nettside: www.hemnekirke.no
Org.nr: 976 998 332
Bankkonto: 4312.07.59893
Menighetsbladet
Gaver: 4312.41.16393