Startsiden | Hemne menighet | Heim menighet | Vinje menighet | Snillfjord menighet

Vielse / bryllup

Det er stor begivenhet i samfunnet når to mennesker velger å starte en familie sammen. Her får du nyttige tips hvis du går med gifteplaner.

Artikkel oppdatert: 15.02.2018

Innledning

Kirkelig vigsel er en handling av gudstjenestlig karakter.

Å inngå ekteskap ved kirkelig vigsel gir en fin start på fremtiden dere går i møte. Det leses fra Bibelen, vi synger salmer sammen, presten holder en tale og vi ber for ekteskapet deres. Dere kan velge salmer selv, velge bibeltekster, velge form på selve ekteskapsinngåelsen, komme med ønsker til organisten når det gjelder inngangs- og utgangsmusikk, - og, eventuelt, ha med egnet sang eller musikk i tillegg.

Det kan også pyntes til vigselen etter personlig ønske og smak. Kirkerommet og handlingen krever at alt bevisst tenkes innenfor det som er naturlig i kirkelig sammenheng.

Bestemme dato

Først må en avtale sted, dato og klokkeslett for vigselen. Det skjer ved henvendelse til kirkekontoret.

Nødvendige papirer

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Denne utferdiges på bakgrunn av papirer som brudefolk og forlovere må fylle ut. Papirene fås ved henvendelse til skattekontoret. Der får en også nærmere rettledning ved behov. Eller se "Ekteskap i Norge" på

www.skatteetaten.no

Fyll ut skjemaene under, og send dem til deres lokale skattekontor. Vi anbefaler at dere er tidlig ute, men ikke mer enn 4 måneder før giftemålet. Dette på grunn av papirenes gyldighetstid. Forventet behandlingstid er minst 2 til 3 uker.

Pynting av kirke

Hvis en ønsker å pynte i kirken, avtales det senest to uker før bryllupet. 

Dere kan pynte som dere selv vil, innenfor rimelighetens grenser, men alt må ryddes vekk av dere etter selve vielsen. Det gjelder også roseblader på gulvet inne i kirken og ris i våpenhuset.

Ta kontakt med kirkekontoret, der kan dere låne nøkkel dersom det er behov for det.

Samtale med presten

Samtale med presten er en viktig del av bryllupsforberedelsene.

Det er presten som tar kontakt med brudeparet for å avtale tid og sted for samtalen. Der sier han gjerne noe om ekteskap og samliv, og om selve vigselseremonien og en blir enig om salmer og musikk. I løpet av denne samtalen blir en også litt bedre kjent. De som ønsker å trykke egne program for vigselen, må først ha klarert salmene med presten.

Ekstra sang og musikk

Vil dere også ha ekstrainnslag av sang og musikk, må det musikalske være godkjent på forhånd av organist og teksten av presten som skal forrette.
Dersom dere har ønsker om spesielle stykker som organisten skal spille, eller dere har solister som dere ønsker at organisten skal akkompagnere, så ber vi om at vi får beskjed om dette senest to uker på forhånd.

Hva koster det?

Vielsen er gratis hvis:
Minst én av brudefolkene er bosatt i Hemne kommune og er medlemmer i den Norske kirke.

Vielsen er ikke gratis hvis:
Begge brudefolkene bor utenfor Hemne kommune, da skal det betales:
kr 2000,- for organist og bruk av kirken.
Det kommer faktura fra kirkekontoret i Hemne.


Vedtatt pr. mars 2011, med forbehold om endringer/nye takster.

Hemne Kirkekontor

Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Telefon: 72 45 00 80
E-post: post@hemnekirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 14:00

Kontakter

Daglig leder: 488 69 504

Prest Snillfjord: 906 80 381

Organist Hemne: 488 96 378
Organist Snillfjord: 906 91 693

Kirketjener Hemne: 488 69 689
Kirketjener Heim: 488 69 573
Kirketjener Vinje: 454 56 205
Kirketjener Snillfjord: 464 20 921

 

Diverse informasjon

Nettside: www.hemnekirke.no
Org.nr: 976 998 332
Bankkonto: 4312.07.59893
Menighetsbladet
Gaver: 4312.41.16393