Startsiden | Hemne menighet | Heim menighet | Vinje menighet | Snillfjord menighet

Konfirmasjon

Selve konfirmasjonsdagen er en festdag for deg, familien og menigheten

Artikkel oppdatert: 15.02.2018

Konfirmasjon 2018

Hemne, Vinje og Heim menighet:

Det ble det avholdt informasjon-/påmeldingsmøte i Hemne kirke onsdag 7. juni. Vi har i år ikke elektronisk påmelding så ta kontakt med Hemne kirkekontor for å få tilsendt påmeldingsskjema hvis du ikke var på møtet.

 

Snillfjord menighet:

Den enkelte blir kontaktet av Jon prest for påmelding, ved spørsmål ta kontakt med Jon eller kirkekontoret.

 

Konfirmasjonsdatoer 2018:

Hemne: 06.05.18, 27.05.18 og lørdag 02.06.18.
Heim: 20.05.18
Vinje: 10.05.18
Snillfjord: 20.05.18

 

Generell informasjon

Gudstjenester for konfirmantene

Konfirmasjonsdatoer for årene framover

Hva er kirkelig konfirmasjon

Gjennom konfirmasjonstiden får ungdom opplæring i den kristne tro. Konfirmasjonstiden avsluttes med en konfirmasjonsgudstjeneste, der menigheten ber for hver enkelt konfirmant. Konfirmasjon betyr bekreftelse: Det er Gud som bekrefter for de unge at hans tilbud om frelse og tilgivelse står ved lag, og at han vil være med dem alle dager inntil verdens ende.

Konfirmasjonen er et tilbud til døpte ungdommer. Tilbudet er også åpent for ungdom som ikke er døpt, disse må da bli døpt dersom de ønsker å delta i selve konfirmasjonshandlingen.

Hvorfor la seg konfirmere?
Konfirmasjonstiden er en fin anledning til å finne ut hva kristendom egentlig er for noe. Du vil få anledning til å snakke om ting du lurer på, og tenke igjennom viktige spørsmål om livet. På konfirmasjonsdagen vil menigheten be for deg, og lyse Guds velsignelse over deg.

Plan for konfirmantundervisning for Hemne, Heim, Vinje og Snillfjord

 • Konfirmasjonstiden skal gi en helhetlig oversikt over og et møte med troens innholds-, praksis- og fellesskapsdimensjoner i dialog med konfirmantens livsspørsmål.
 • Hovedmål for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, slik at de unge kan leve sitt liv i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste som Jesu Kristi disipler i hjem, menighet og samfunn.
 • Omfang: 62 timer

Undervisning

 • Misjonshuset på Kyrksæterøra
 • Perioden september til april/mai
 • En dag annenhver uke (uker med oddetall)
 • Konfirmantene kan velge en av ukedagene mandag, onsdag eller torsdag
 • Tid: kl. 14:34 - 16:15
 • 14 samvær, 21 timer
 • Vi følger skolens kalender med fridager (jule-, påske- og vinterferie)

Mål med konfirmasjonstiden

 • Ved å delta i konfirmasjonstiden kan konfirmantene erfare, reflektere rundt og bli styrket i troen og sin tilhørighet til kirken.
 • Alle skal ha arbeidet med trosbekjennelsen, Fadervår og budene.
 • De skal være fortrolige med gudstjenesten, sakramentene og kjenne Bibelens store fortelling, sett i lys av sin egen og fellesskapets fortelling.
 • Konfirmasjonstiden skal fremme opplevelsen av egenverd og legge til rette for at konfirmantene kan se seg som skapt, elsket, frelst og holdt oppe ved Guds kjærlighet.
 • Konfirmantene skal arbeide med egen tro og undring gjennom samtale og refleksjon.
 • Konfirmantene skal kjenne til og få anledning til å delta i ulike former for tro i praksis som gir kunnskap og trosopplevelser.
 • Gjennom konfirmasjonstiden skal det legges til rette for at konfirmantene kan bli kjent med og delta i deler av menighetens arbeid.
 • Konfirmantene skal lære å kjenne og bruke Bibelen til hjelp, trøst, veiledning og inspirasjon.

Sentrale Bibeltekster

 • Skapelsen:
  1 Mos 1
 • Jesus og julen:
  En jomfru skal bli med barn: Jes 7,13-14; Et barn er oss født: Jes 9,2-3. 6-7; Såret for våre overtredelser: Jes 53,2-5; Han skal bringe fred (Mika 5,1-4);Din konge kommer (Sak 9,9-10); Juleevangeliet: Luk 2,1-20
 • Påske
  Jesus frelseren: Utgangen av Egypt: 2 Mos 12; Inntoget i Jerusalem: Matt 21,1-11; Lidelseshistorien: Matt 26-27; Oppstandelsen: Matt 28; Påskefortellingen: Matt 26,1-28,10; Såret for våre overtredelser: Jes 52,13-53,5.
 • Døden og det kristne håp:
  Jesus oppvekker Lasarus: Joh 11,1-44; Den nye himmel og den nye jord: Åp 1,1-2; 21,1-5.
 • Forbønn og Guds kjærlighet
  Den lille bibel: Joh 3,16; Fadervår: Matt 6,6-13:Be, så skal dere få: Matt 7,7-11.
 • Omsorg:
  De ti bud: 2 Mos 20,1-20;Den gylne regel: Matt 7,12;Det dobbelte kjærlighetsbud: Matt 22,37-40; Et nytt bud gir jeg dere: Joh 13,34.

Samtale

Samtale om tro og aktuelle livssituasjoner er viktig under konfirmasjonstida. Konfirmantene skal få mulighet til refleksjon og undring omkring livets store spørsmål i lys av den kristne tro. Det skal være samtale mellom Prest/pedagog og konfirmantene. Vi skal stille spørsmål som:

 • Hvor kommer jeg fra?
 • Hvem er jeg?
 • Hva er meningen med livet?
 • Hvem vil jeg være/bli?
 • Hvor skal jeg?
 • Hva er sant og viktig?
 • Det ondes problem
 • Forhold mellom tro og vitenskap
 • Forholdet mellom kristen tro og ulikereligioner og livssyn

Konfirmantene skal i lys av den kristne tro, arbeide med sentrale dimensjoner ved menneskelivet i dagens nutid som for eksempel:

 • Kjærlighet, seksualitet og samliv
 • Følelser og grenser
 • Sorg og tap
 • Død og håp
 • Godt og ondt
 • Synd og skam
 • Tilgivelse og forsoning
 • Tro og tvil
 • Miljø, ressursforvaltning og forbruk
 • Likestilling og rettferd

Hemne Kirkekontor

Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Telefon: 72 45 00 80
E-post: post@hemnekirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 14:00

Kontakter

Daglig leder: 488 69 504

Prest Snillfjord: 906 80 381

Organist Hemne: 488 96 378
Organist Snillfjord: 906 91 693

Kirketjener Hemne: 488 69 689
Kirketjener Heim: 488 69 573
Kirketjener Vinje: 454 56 205
Kirketjener Snillfjord: 464 20 921

 

Diverse informasjon

Nettside: www.hemnekirke.no
Org.nr: 976 998 332
Bankkonto: 4312.07.59893
Menighetsbladet
Gaver: 4312.41.16393