Startsiden | Hemne menighet | Heim menighet | Vinje menighet | Snillfjord menighet

Dåp

Dåp finner vanligvis sted i hovedgudstjenesten, eller i en egen gudstjeneste

Artikkel oppdatert: 15.02.2018

Hvorfor døper vi våre barn

Dåpen er et oppdrag fra Jesus. Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han møtte til å være sammen med ham og følge ham. Ved barnedåp kommer dette tydelig fram i den ene teksten som blir lest om Jesus som tar barna inn til seg og velsigner dem.

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Mark 10,13-16

Etterfølgere til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv. Den andre bibelteksten som blir lest handler om dette.

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Matteus 28,18-20.

Dåpshandlingen

Presten spør om navnet til barnet eller nevner den voksnes navn. Deretter tegner presten et kors over brystet til barnet og leser en hilsen som ble brukt i den gamle israelittiske gudstjenesten: ”Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid”. Selve dåpen skjer når presten øser vann tre ganger over hodet til barnet eller den voksne, i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Etter dåpshandlingen legger presten hånden på hodet til den døpte. Dette er med på å understreke den døptes nærhet til Gud og er en handlig Jesus har lært oss. Dåpshandlingen avsluttes med en takk til Gud for gavene og løftene i dåpen.

Avtale dåp

Sjekk kalenderen og se om du finner en gudstjenestedato som kan passe. Så tar du kontakt med kirkekontoret for å avtale dåp.

Dersom du ønsker dåp i en annen menighet, tar du først direkte kontakt med menighetskontoret der og avtaler dato og kirke, og deretter tar du kontakt med oss. Dåpssamtale og papirer ordnes i den menigheten der dere bor.

Faddere

Den som døpes må ha 2-6 faddere. Minst to må være tilstede ved dåpshandlingen i kirka. Fadderne tar på seg viktige oppgaver når det gjelder barnas kristne oppdragelse og må velges med dette for øye. Fadderne må ha fylt 15 år og være medlemmer av Den Norske Kirke, eller annet kristent trossamfunn som ikke forkaster barnedåpen.
I god tid før dåpen finner sted, kontakter presten foreldrene, og avtaler en dåpssamtale på kirkekontoret. Begge foreldrene bør komme til samtalen. Denne samtalen dreier seg om hva dåp er, hvordan dåpen foregår, og hvordan den følges opp med det vi kaller dåpsopplæring. Til samtalen tar dere med Fødselsattesten dere har fått fra Folkeregisteret etter å ha sendt inn skjemaet "Forespørsel om navnevalg". Ta også med fullt navn og adresse på fadderne, (dåpskladden).

Dåpsopplæring

Med jevne mellomrom arrangerer vi også familiegudstjenester med deltagelse av barnekor. Blant annet har vi utdeling av "Kirkeboka" til 4-åringene, og vi ønsker, som en aktiv menighet, å støtte dere foreldre i tros- og dåpsopplæringen med ulike tilbud og aktiviteter.

Hemne Kirkekontor

Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Telefon: 72 45 00 80
E-post: post@hemnekirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 14:00

Kontakter

Daglig leder: 488 69 504

Prest Snillfjord: 906 80 381

Organist Hemne: 488 96 378
Organist Snillfjord: 906 91 693

Kirketjener Hemne: 488 69 689
Kirketjener Heim: 488 69 573
Kirketjener Vinje: 454 56 205
Kirketjener Snillfjord: 464 20 921

 

Diverse informasjon

Nettside: www.hemnekirke.no
Org.nr: 976 998 332
Bankkonto: 4312.07.59893
Menighetsbladet
Gaver: 4312.41.16393