Startsiden | Hemne menighet | Heim menighet | Vinje menighet | Snillfjord menighet

Hemne kirkelige fellesråd

Fellesrådet er satt sammen av medlemmer fra alle tre menighetsråd og en representant fra kommunen. Fellesrådet har ansvaret for ansatte, økonomi og alle tre kirker og kirkegårder i Hemne.

Artikkel oppdatert: 15.02.2018

Ansvar

Hemne Kirkelige Fellesråd har hovedsaklig ansvar for tre områder i kirken:

 • Kirker og kirkegårder
 • Ansatte
 • Økonomi

Det betyr at det er fellesrådet som er arbeidsgiveren til alle i kirka unntatt presten. Presten arbeider også med planer som fellesrådet og menighetsrådene utarbeider, men det er prost/biskop som formelt er prestens arbeidsgiver.

Oppgaver

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.
Her nevner vi noen av oppgavene som fellesrådet har:

 • bygging, drift og vedlikehold av kirker
 • anlegg, drift og forvaltning av gravplasser
 • opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett
 • anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor
 • administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det
 • anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring

Sekretariat

Daglig leder/kirkeverge fungerer som sekretariat for fellesrådet. Presten deltar også normalt på møter i fellesrådet.

Medlemmer

Medlemmene i fellesrådet velges blandt medlemmene i de tre menighetsrådene Hemne, Heim og Vinje.

Faste medlemmer

 • Morten Juul (leder)
 • Astri Wessel (nestleder)
 • Andreas Lund Aune 
 • Mariann Espeland
 • Kjell Thevik
 • Gunn-Hilde Opsal 
 • Gustav Schmidt (sokneprest)

Varamedlemmer:

 • Maria Stolsmo 
 • Synnøve Lund Vaag
 • Per K. Vangen
 • Gerd Sagøy 
 • Inger-Synnøve Slupphaug
 • Leif Svein Schei 

Kommunens representant:

Unni Dahl

 

 

 

Hemne Kirkekontor

Hasselveien 13
7200 Kyrksæterøra

Telefon: 72 45 00 80
E-post: post@hemnekirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag: 10:00 - 14:00

Kontakter

Daglig leder: 488 69 504

Prest Snillfjord: 906 80 381

Organist Hemne: 488 96 378
Organist Snillfjord: 906 91 693

Kirketjener Hemne: 488 69 689
Kirketjener Heim: 488 69 573
Kirketjener Vinje: 454 56 205
Kirketjener Snillfjord: 464 20 921

 

Diverse informasjon

Nettside: www.hemnekirke.no
Org.nr: 976 998 332
Bankkonto: 4312.07.59893
Menighetsbladet
Gaver: 4312.41.16393